Activități școlare și extrașcolare

Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative, a urmărit, în principal creșterea prestigiului și  calității activității din școala noastră, prin acțiunile  desfășurate cu elevii și profesorii, prin formele de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Primăria Piatra Neamț, cu diferiți parteneri și cu reprezentanți ai comunității locale.

La nivelul școlii, au fost desfășurate în anul școlar 2022-2023, numeroase activități școlare și extrașcolare:

·       Festivitatea de deschidere a anului școlar- primirea boboceilor de clasa pregătitoare

·       Ziua educației – 5 oct. 2022 – activități specifice de evidențiere a importanței educației: expoziție de desene, eseuri, poezii, activități interactive pe clase. Cadre didactice implicate: directorul Simionel Teodora, consilier Gal Carmen, prof. Herdeș Cristina, Andriescu Carmen, Simionescu Elena, Tanasă Dumirița, Tănăselea Lăcrămioara, Trofin Ramona, Lazăr Gabriela, Ghiban Violeta, Bonteanu Marlena, prof. diriginti, bibliotecar Angela Ursache.

·       Ziua animalelor – 4 oct. 2022 –prezentarea animalului preferat, expoziții  cu animale din fructe, legume, desene, prezentări ppt, proiecte, referate, vizită la Muzeul de Științe Naturale etc.- coordonator prof. Radu Alina, prof. înv.primar.

·       „Răvașele toamnei”- activitate în parteneriat cu Gradinita PP Nr. 5 Piatra Neamt, prof.Trofin Ramona și Lazăr Gabriela

·       European Day of Languages/Ziua Europeana a Limbilor Străine:expozitie de postere, proiecte, concurs de desene, cantece tematice- prof.Andronache Simona, prof.Prisăcaru Anca

·       Ziua Internațională a Mării Negre – 31 octombrie – realizarea de machete privind componentele acestui ecosistem – prof.Radu Alina, Barcan Alina.

·       Săptămâna educației globale, 15-21 noiembrie 2022 – Săptămâna educației globale (14

18 noiembrie 2022), tema anuală – „Pacea și parteneriatul”,  activitate desfășurată cu elevii claselor a VIII-a A, a VIII-a B și a VI-a A. Dezbatere cu tema „Împreună, pentru o lume mai bunã!”, coordonator de prof.Barcan Alina. Activități tematice realizate de prof. diriginți și profesorii înv.primar.

·       Thanksgiving/Ziua Recunoștinței: concurs culinar, prof. Andronache Simona

·       Omagiu adus scriitorului Mihail Sadoveanu (7-9 noiembrie 2022)- prof.Prisăcaru Anca, prof.Simionescu Elena, bibliotecar Angela Ursache

·       Ziua Internațională a Profesorului de Franceză (24 noiembrie 2022)- prof.Prisăcaru Anca

·       ,,Apără-ți viața!”- activități de educație rutieră în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Neamț, prof. Dire Ciprian, consilier Gal Carmen

·       ,,Sfântul Nicolae, prietenul copiilor”-  activități religioase, preot prof. Lascu Andrei- prof.inv.primar Tănăselea lăcrămioara, Herdeș Cristina, Lazăr Gabriela.

·       ,,După datini colindam”- serbări școlare la clasele primare; activități specifice venirii lui Moș Crăciun, susținerea unui recital de colinde, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Neamț- prof.coord.Cătălin Sănică; ,,Spiridușii moșului”- ateliere de lucru alături de Fundația AUTONOM- prof. Andriescu Carmen

·       „Laboratorul curiozității” – activitate desfășurată la Muzeul de Științe- prof.Ghiban Violeta și Tanasă Dumitrița

·       Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie 2023 în parteneriat cu Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”,Piatra Neamț – momente de comemorare a personalității marelui poet în contextul cultural românesc și universal – prof.Simionescu Elena, Prisacaru Anca, bibliotecar, Angela Ursache, prof.înv.primar.

·       24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române – activități specifice– prof.înv.primar, prof.Tifui Gheorghiță

·       100 de zile de școală – sărbătorirea celor 100 de zile de clasă pregătitoare, prof. Gal Carmen și Andriescu Carmen

·       ,,Citim împreună” – activitate inițiată de Ministerul Educației, în vederea dezvoltării interesului pentru lectură- desfășuratăla toate clasele și grupele de preșcolari

·       Valentine’s Day: expoziție de felicitări, scriere de scrisori – prof.Andronache Simona

·       Ziua Națională a Lecturii (15 februarie 2023)- activități de dezvoltare a interesului pentru lectură – profesori înv.primar, prof.Simionescu Elena, prof. Prisăcaru Anca

·       Ziua Internațională a Francofoniei (martie 2023)- prof.Prisăcaru Anca

·       Ziua Internațională a Poeziei (21 martie 2023)- prof.de limba și literatura română

·       Ziua mondială a apei – 22 martie 2023, a fost marcată prin desfășurarea unor activități specifice, cu elevii clasei a VI-a pe tema  (dezbatere, prezentări, colaje) – coordonator prof. de geografie Barcan Alina și prof. Radu Alina

·       ,,Vine, vine primăvara!”- confecționarea de mărţişoare şi felicitări- prof.Herdeş Cristina și Cămăruț Nicoleta; momente artistice în cinstea zilei de 8 Martie- prof.înv.preșcolar și primar

·       Expoziții tematice în contextul decorarii claselor a 5-a,a 6-a,a 7-a – prof. Cămăruț Nicoleta

·       Orientare profesională – ore de consiliere in vederea orientării profesionale – invitat psihologul școlii- prof.Simionescu Elena, Radu Alina, Dire Ciprian, Anca Prisăcaru, Davidescu Oana

·       „Ziua Porților Deschise” ISU Neamț- 3.03.2023- prezentarea tehnicii de intervenție, utilizarea unor accesorii pentru familiarizarea cu specificul salvatorilor ISU

·       Ziua Mondială a Apei – 22 martie 2023- Activitate interactivă în colaborare cu reprezentanții Sistemului de Gospodarire a Apelor Neamț, privind protejarea calității apei- prof.înv.primar, prof.Barcan Alina și Radu Alina

·       Cursuri festive la clasele a IV-a și a VIII-a;

·       Festivitatea de închidere a anului scolar 2022-2023

·       La nivelul școlii au avut loc actțuni de prevenire împotriva factorilor de risc, de prevenire a imbolnavirilor, prin acțiuni desfășurate în decursul anului, dar și prin dezbaterea acestora în cadrul orelor de dirigentie. S-au semnat procese verbale după instruirea elevilor în urma prelucrării normelor cu caracter general, normelor şi regulilor de circulaţie pentru pietoni, normelor de protecţie şi pază împotriva incendiilor, normelor igienico-sanitare.

·       Programul ,,Școala Altfel”- proiectarea și desfășurarea de activități specifice

·       Programul Național „Săptămâna Verde” – proiectarea și desfășurarea de activități specifice

·       Programului mondial Eco-Schools – coord. Radu Alina

  • excursii tematice prof. diriginți, prof.înv.primar Ghiban Violeta, Bonteanu Marilena, Tanasă Dumitrița, Danciu Veronica, Tănăselea Lăcrămioara;
  • plantare de flori și ecologizarea spațiului din apropierea școlii – prof.Gal Carmen,  Andriescu Carmen Vasilica, prof. Radu Alina;
  • Vizită la Stația meteorologică Piatra Neamț,  26.04.2023. Participanți: elevi de la clasele a V-a A, a VI-a A, a VI-a B- prof.Barcan Alina

·       ,,Mici grădini interioare care aduc natura în clasa noastră”- atelier de lucru în colaborare cu Lotus Academy – Centru de Dezvoltare Personală