Proiecte cu finanțare externă

Școala noastră este beneficiară a unor proiecte cu finanțare externă, care au drept scop imbunatațirea procesului educațional și oferirea de spații la cele mai înalte stadarde europene:

  • 1. PROIECT CU FNANȚARE EUROPEANĂ – REABILITARE LA ȘCOALA 8 PIATRA NEAMȚ- AXA 10.1 B – modernizarea și/sau extinderea spațiilor (lucrări de construcții) necesare, a laboratoarelor de informatică și a atelierelor școlare de specialitate. https://www.primariapn.ro/fonduri-europene

  • 4. PEDAGOGIE EXPERIENȚIALĂ – Proiect cu fonduri norvegiene, ce vizează îmbunătățirea procesului educațional și a incluziunii sociale pentru 11 comunități educaționale în care se regăsesc copii cu CES și în care
    se manifestă fenomenul părăsirii timpurii a școlii. Realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț,
    Fundația Scrimă pentru Toți din București și Newschool AS din Norvegia și cu sprijinul a 11 școli și licee din județele Neamț și Suceava, proiectul este implementat în 11 comunități educaționale în care se regăsesc copii cu CES (cerințe educaționale speciale) și în care se manifestă fenomenul absenteismului. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 931.851 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului “Dezvoltare locală”. Obiectivul proiectului este creșterea participării la procesul educațional pentru 608 copii în risc de abandon școlar și 56 cu CES prin implicarea acestora în activități de sprijin bazate pe principiul pedagogiei experiențiale. Proiectul vizează totodată formarea unui număr de 170 profesori și experți educaționali și sociali și consilierea unui număr de 150 părinți pentru conștientizarea, asimilarea și implicarea reală în promovarea educației incluzive prin expunere la programe special proiectate de partenerii români și de partenerul norvegian, entitate cu expertiză în educația de acest fel. Perioada de implementare este de trei ani, proiectul finalizandu-se la finalul anului 2023. Școala noastră este implicată în acest proiect cu 27 elevi în grupul țintă principal, 10 părinți și 18 cadre didactice, în grupurile țintă secundare. S-au desfășurat numeroase activități cu elevii, părinții și cadrele didactice precum: City Bound Piatra Neamt, Tutorat, Școala de mers pe munte, Ateliere motivaționale, Escalada, consiliere, Workshop cu experți educaționali, Clasa mea- exemplu în comunitate etc. https://pedex.ro/despre-proiect/