Despre noi

  Începând cu data de 15 decembrie 1977, se înființează Școala Generală Nr. 27 cu clasele I-X care va avea sediul în imobilul din strada Dărmănești Nr. 33, în nord-estul orașului Piatra Neamț.

  Înființarea Școlii Nr. 27 (8) a avut loc, ca urmare a creșterii populației orașului și extinderii cartierului Dărmănești prin construirea unui mare număr de blocuri.

 Conform HCL Nr. 206 din 08.06.2012 s-a aprobat schimbarea denumirii școlii în Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț.

DATE DE IDENTIFICARE A ȘCOLII

  Această școală aparține sistemului educațional de stat preuniversitar, cu clase structurate pe trei nivele:

  • preșcolar (Grădinița cu P.P. Nr. 5 și Grădinița cu P.P. Nr. 8 Piatra Neamț)
  • primar
  • gimnazial.