Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8

I. RESURSE UMANE

A. PREȘCOLARI

În anul şcolar 2021 – 2022 la Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 au fost înscrişi 106 preşcolari, repartizaţi în 4 grupe, după cum urmează:

Program prelungit – 4 grupe cu 106 copii înscriși – 8 cadre didactice:

 • Grupa mică – 26 preşcolari –  ed. Mureşan Irina şi Patnoschi Carmen 
 • Grupa mijlocie – 27 preşcolari – ed. Ungureanu Elena şi Precupanu Veronica
 • Grupa mare A – 27 preşcolari – ed. Paşparugă Alexandra şi Spumă Cătălina 
 • Grupa mare B – 26 preşcolari – ed. Bistriceanu Daniela și Balan Apostol Irina

B. PERSONAL DIDACTIC

Colectivul de cadre didactice cuprinde un număr de 8 educatoare, toate titulare ale unității.

C. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR, SANITAR SI NEDIDACTIC

Personal didactic auxiliar, administrator – Baroi Elena

Personal nedidactic 4 norme din care: 

– un bucătar – Tudose Ana – Maria

  – trei îngrijitoare – Dobreanu Marinica, Onofrei Aurora şi Negrea Florica

 • Personal sanitar – asistent Grasu Diana

 II. RESURSE MATERIALE

La începutul anului şcolar 2022 – 2023 copiii au fost primiţi în spaţii igienizate şi amenajate corespunzător specificului unităţii:

• S-a igienizat blocul alimentar, acesta însemnând bucătăria, oficiul, sala de mese, punctele sanitare (două băi copii şi o baie cadre), două holuri, s-au vopsit scările;

• S-au vopsit aparatele de joacă  din curtea grădiniţei, cauciucurile cu flori şi s-au înlocuit scândurile de la băncile din curte;

• S-au reparat pătuţuri, diferite dulapuri pentru materiale precum şi câteva fotolii din sălile de grupă;

• S-a obţinut o sponsorizare din partea unei societăţi cu: detergent pentru covoare şi tapiţerie, soluţie pentru parchet, soluţie pentru faianţă şi pardoseli, detergent pentru vase, gel pentru obiecte sanitare, soluţie pentru geamuri;

• S-au cumpărat jocuri şi jucării, planşe, truse şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii didactice la toate cele 4 grupe;

• S-au procurat cutii pentru depozitarea materialelor didactice;

III. PROCESUL DIDACTIC

În întreaga activitate didactică ne-am propus să  asigurăm un act educaţional care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative a copiilor, a unor copii sănătoşi, veseli, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

Viziunea Grădiniței P.P. Nr. 8:

 • să fie un partener de încredere pentru fiecare familie în procesul de educare a copiilor în vederea formării şi pregătirii lor pentru  şcoală și viață;
 • să contribuie la formarea şi educarea preşcolarilor urmărind cu atenţie, talentele şi aptitudinile fiecărui copil pentru a le pune în valoare;
 • să devină un spaţiu în  care copilăria să fie frumoasă şi fericită pentru fiecare copil;

În întregul proces didactic toate cadrele didactice au aplicat metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe  s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă. În activităţile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare iniţială şi sumativă. În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii  deţin cunoştinţele prevăzute de curriculumul pentru educație timpurie şi dau dovadă de receptivitate, conform nivelului de vârstă.

  În cadrul grădiniței a funcționat o clasă pregătitoare de la Școala Gimnazială Nr 8 P.Neamt, ca urmare a relocării pentru lucrările de renovare a școlii. Educatoarele au participat la cursurile cu preșcolarii din cadrul Grădiniței de permanență – GPP.12/iulie 2023;

 IV. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE / PARTENERIATE

 • „Binecuvântare la început de drum – act. religioasă – sfinţirea unităţii – Ungureanu E., Precupanu V.
 • Sărbătoarea toamnei”  – expoziţie cu lucrări practice, desene şi picturi, jucării din legume şi fructe, parada fructelor şi legumelor (costume confecţionate de părinţi-educatoare-copii), parada anotimpurilor – activitate în care copiii au cântat, dansat şi au recitat versuri despre toamnă – toate educatoarele
 • ,,Pompieri pentru o zi”activitate în parteneriet cu reprezentanții ISU Neamț, în care

s-a efectuat un exerciţiu, prin care copiii au învăţat cum să reacţioneze în situaţia producerii unui incendiu. De asemenea, li s-a prezentat copiilor echipamentele de protecţie pe care le folosesc pompierii în cazul unor intervenţii, mașina pompierilor – coord. activitate Ungureanu Elena, Balan Apostol Irina,,Ne place teatrul de păpușispectacolele de teatru prezentate de Teatrul  „Aşchiuţă” și ,,Zgubilici” i-au purtat pe copii pe tărâmul minunat al poveştilor „Cei trei purceluşi”, „Ciuboţelele ogarului”, ,,Cri-cri-cri” şi „Ursul păcălit de vulpe”- coord.activitate  Ungureanu E., Precupanu V

 • „Acasă-i România!”  – eveniment dedicat Zilei Naționale a României și realizat împreună cu școlarii claselor a IV- a de la Școala Gimnazială Nr. 8 – prof. Trofin Ramona, Lazăr Gabriela, Balan Apostol Irina, Bistriceanu Daniela, Pașparugă Alexandra și Spumă Cătălina
 • „Darurile lui Moş Nicolae – activ. de caritate la Centrul Şcolar pentru Educaţie  Incluzivă „Al. Roşca” Piatra Neamţ. – coord.activitate: prof. Ungureanu Elena, Precupanu Veronica
 • ,,Colindăm, colindăm….”- activitate desfășurată la grupa mijlocie în colaborare cu școlarii clasei pregătitoare A, coordonați de d na prof. înv. primar Andriescu Carmen și Ungureanu E. și Precupanu V.
 • Nașterea Mântuitorului – simbolul Crăciunului!” activitate desfășurată de grupa mică împreună cu grupa mare B, având ca obiectiv principal, conștientizarea și familiarizarea preșcolarilor cu simbolurile Crăciunului – coord.activitate: Mureșan Irina, Călina Carmen, Bistriceanu D., Balan Apostol I
 • „Vine, vine Moş Crăciun  serbări cu ocazia sosirii lui Moş Crăciun  – toate grupele
 • „Eminescu şi copiii – activitate desfăşurată în grădiniță unde s-a prezentat un material PPT despre viaţa şi operele marelui poet, iar preşcolarii de la grupa mare A au prezentat  un program artistic, poezii şi cântece din opera marelui poet – coord. activitate: prof. Pașparugă A. și Spumă Cătălina
 • ,,Cu banii ne jucăm, educație financiară învățămactivitate în colaborare cu reprezentante ale Băncii BRD – coord.activitate  prof. Ungureanu Elena, Precupanu Veronica, Balan Apostol Irina
 • „Citim împreună” – activitate dedicată Zilei Naționale a Lecturii, 15 februarie 2022;
 • „Parada costumelor ECO” –  activitate desfășurată în Săptămâna  Verde – toate educatoarele
 • ,,Atelierul cu terarii”, desfășurată în parteneriat cu Asociația Hara – Centrul de Excelență în Educație Nonformală, Dezvoltare Personală și Formare Profesională – toate educatoarele
 • „Dințișorii veseli” – activitate desfășurată în colaborare cu RichDent Labor SRL – prof. Ungureanu Elena, Precupanu Veronica și tehn. Bianca Ricea

V. PROIECTE EDUCAŢIONALE

 • Proiect Cultural Educativ „Bucuriile Iernii”, organizat de Asociația Culturală Clubul de Copii ARTIS în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, decembrie 2022 
 • Proiectul „Adoptă un copil de Crăciun” (colectă de jucării, hăinuțe și dulciuri pentru copii aflați în dificultate) care face parte din Calendarul SNAC 2022-2023 inițiat de Școala Gimnazială ,,Iulia Hălăucescu” Tarcău
 • Programul Național de Educație pentru Valori „Joc, respect și bucurie
 • Proiect educațional ,,Aventuri în lumea științei cu ISJ Neamț
 • Parteneriat educațional Împreună pentru copiii noștri”, parteneriat grădiniță – familie;
 • Proiectului educațional de voluntariat și incluziune socială „Împarte-Educă-Donează” – „Crăciunul cu zâmbete” – proiect desfășurat în parteneriat cu ISJ Călărași, Crucea Roșie Călărași și Asociația EM;
 • Proiect educaţional  Un strop de credinţă” şi „Natura ne e dragă”, „S.O.S. – Plânge Pământul”, Învăţăm să circulăm, viaţa să ne-o apăram”, „Pompierii – prietenii noştri”;
 • Proiect „Ecoşcoala desfăşurat la nivelul şcolii, în care este implicată şi grădiniţa noastră;
 • Proiect „EduTeca pentru biblioteci şcolare moderne”;
 • Proiect educaţional internaţional Timtim-timy;
 • Proiect ,,Șansa la educație, viitor asigurat” – proiect cofinanțatdin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
 • Proiect educațional național extracurricular „Eco-pași spre mâine” cu Asociația Atelier de Cuvinte
 • Parteneriat cu GPP8 Brașov în desfășurarea concursului „Cel mai bun povestitor”/ „Sănătoși  și bucuroși!”

 V. PROIECTE EDUCAŢIONALE

În anul şcolar 2022 – 2023 avem ca şi parteneri în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolare: Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Casa Corpului Didactic, Şcoala Gimnazială nr.8, Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” Bicaz, Poliţia municipiului – biroul rutier şi poliţia de proximitate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, Parcul Vânători Neamţ, Direcţia Silvică Neamţ, Biblioteca CCD Neamţ, Clubul de Copii Artis, Teatrul de Păpuşi „Aşchiuţă” Iaşi, Biserica „Sf.Nicolae” Piatra Neamţ, Liceul Teologic „Sfinţii împăraţi C-tin şi Elena”, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Al. Roşca”, Editura EDU Tg. Mureş, Editura CD PRESS.

Doamnele educatoare desfăşoară  activităţi opţionale, după cum urmează:

 • Grupa mijlocie: ,,În lumea poveștilor” – Ungureanu Elena și Precupanu Veronica
 • Grupa mare B:  ,,Micii actori” – Bistriceanu Daniela şi Balan Apostol Irina
 • Grupa mare A: ,,Bravi cavaleri și mici prințese” –Pașparugă Alexandra și Spumă Cătălina

 VI. SIMPOZIOANE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

 • Simpozionul Național ”Educrates” Metode și practici de predare inovativă (ediția a VIII – a), 17 decembrie 2022, organizat de Editura EDU și Asociația EDUCRATES – participare cu lucrare – Bistriceanu D., Pașparugă A., Balan Apostol I., Spumă C, 
 • Simpozionul județean ,,S.O.S Plânge Pământul” – 2023 – Ungureanu Elena
 • Simpozionul Național ”Educrates”Metode moderne de predare” în Revista Educrates nr. 162 din martie 2023 – Pașparugă A
 • Concursul Regional și Interjudețean  Sănătoși și bucuroși”, ediția a VII-a, Brașov 2023, organizat în cadrul proiectului educațional „Sănătoși și bucuroși” – Ungureanu E., Precupanu V., Balan Apostol I., Bistriceanu D.,
 • Concursul Regional și Interjudețean  „Cel mai bun povestitor”, ediția a VII-a, Brașov 2023 – Ungureanu E., Precupanu V., Balan Apostol I., Bistriceanu D.,
 • Concursul Internațional interdisciplinar- „Formidabilii – Ungureanu E., Precupanu V., Balan Apostol I., Bistriceanu D.,Călina C., Mureșan I., Pașparugă A., Spumă C., 
 • Concursul județean cultural-artistic „Călător prin anotimpuri”- secțiunea Cultură generală și creație plastică „Curcubeul anotimpurilorUngureanu E., Precupanu V., Balan Apostol I., Bistriceanu D.