Misiune, Viziune și Obiective

Viziunea școlii are drept scop realizarea obiectivelor strategice, prin colaborare, muncă în echipă și atașament față de idealul educațional.

„Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț este școala în care sunt implicați toți factorii educaționali, este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de elevi”.

Misiunea școlii derivă din nevoile specifice unității de învățământ și ale structurilor din subordine.

„Ne propunem să fim mai buni, toleranți, apți pentru integrare, pentru activități eficiente și cel puțin egale cu noi înșine.”

VALORILE ȘCOLII

  • SERIOZITATE ȘI PROFESIONALISM
  • CURIOZITATE ȘI SETE DE CUNOAȘTERE
  • INIȚIATIVĂ, ASUMAREA RISCURILOR
  • PRAGMATISM, ANCORAREA ÎN REALITATE
  • LIBERTATE, INTEGRITATE, NEDISCRIMINARE