GRAFIC DE COMPLETARE A OPȚIUNILOR ABSOLVENȚILOR CLASEI a -VIII-a