Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5

I. RESURSE UMANE

A. PREȘCOLARI

În anul școlar 2022-2023  în Grădinița cu P.P. Nr.5 P. Neamt au fost cuprinși în grupele de grădiniță  un        număr de 153 copii, repartizați în 6 grupe după cum urmează:

Program prelungit – 6 grupe cu 150 copii înscriși – 12 cadre didactice:

 • Grupa Mica A             ed. Asaftei Loredana/Cozma Ana 
 • Grupa Mica B             ed. Damian Carmen/Toma Roxana
 • Grupa Mijlocie  A      ed. Mihaila Tania/Petraru Cristina
 • Grupa Mijlocie B       ed.  Simion Liliana/ Paduraru Cristina  
 • Grupa Mare A            ed. Gheorghiu Gina/Teacu Raluca
 • Grupa Mare B           ed. Marin Andreea/Damian Aurica/Ursachie Florina(24.04-31.08.2023)

B. PERSONAL DIDACTIC

Grădinița funcționează cu un număr de 12 educatoare:

 •  6 cadre didactice cu gradul didactic I;
 •  2 cadre didactice cu gradul didactic II ;
 •  2 cadre didactice cu gradul didactic definitiv;
 •  1 cadru didactic suplinitor necalificat;
 •  1 cadru didactic plata cu ora

C. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR, SANITAR ȘI NEDIDACTIC

Grădinița funcționează cu următoarea încadrare a personalului nedidactic:           

Personal didactic auxiliar, administrator – Blaga Elena

Personal nedidactic 7 norme din care: 

– bucătar – Ciobanu Ana 

– ajutor bucătar – Scutaru Ana

– îngrijitoare – Lunca Mihaela, Leuștean Lorena, Nistor Maria, Moisa Cătălina

– muncitor întreținere – Zaharia Romel• Personalul sanitar – asistenta Atomei Mihaela.

II. RESURSE MATERIALE

Pe tot parcursul anului scolar 2022-2023 a fost asigurat spațiul educațional pentru toate cele 6 grupe.

S-au igienizat spațiile din grădiniță, după cum urmează:

 • S-a igienizat blocul alimentar (sala de mese, bucataria si oficiul parter, magaziile de alimente si materiale) 
 • S-a amenajat curtea;
 • S-a realizat reamenajarea baii parter (clasa pregatitoare)
 • S- au realizat desene sugestive pe peretii gradinitei(holuri/Sali de grupa) 
 • S-au placate scarile de la cele doia intrari in gradinita cu gresie pt exterior;
 • Grupa Mica A a reconditionat mobilierul;
 • Grupa Mijlocie A a achizitionat videoproiector nou;
 • Grupa Mica B a raschetat parchetul in sala de grupa;
 • Grupa mare A a primit donatie 5 saltele noi pentru paturi;

III. PROCESUL DIDACTIC

 •  Activitatea didactică s-a desfășurat pe baza proiectării didactice anuale având la bază proiectele tematice și temele de interes. Educatoarele au parcurs cu profesionalism conținuturi accesibile, au aplicat metode activ – participative, au antrenat copiii în evaluarea inițială/sumativă și au întocmit portofolii cu lucrări practice.
 •  În cadrul grădiniței a funcționat o clasă pregătitoare de la Școala Gimnazială Nr 8 P.Neamt, ca urmare a relocării pentru lucrările de renovare a școlii.
 •  În cadrul Grădinitei P.P.Nr.5 Piatra Neamt s-a desfășurat practica pedagogică a elevilor de la Colegiului Național “GH. Asachi”
 •  Grădinița P.P.Nr.5 Piatra Neamț, prin echipa alcătuită din ed. Gheorghiu Gina, Teacu Raluca, Petraru Cristina, Simion Liliana și Damian Carmen, a asigurat coordonarea metodică a cadrelor didactice ce funcționează în Creșa Nr. 3 Piatra Neamț;
 •  În Grădinița P.P.Nr.5 P. Neamț s-a desfășurat proba practică din cadrul Concursului de Titularizare/învățământ preșcolar, comisiile fiind asigurate de educatoarele din grădiniță.
 •  Educatoarele au participat la cursurile cu preșcolarii din cadrul Grădiniței de permanență – GPP.12/iulie 2023;

IV. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE / PARTENERIATE

 • Proiect propriu „SERA DIN GRĂDINIȚĂ”- obținut prin sponsorizare – Fundația „Autonom”;

 • Proiect propriu „Sport și mișcare în grădiniță”- cu continuitate din anul școlar 2019-2020.

Activitățile extracurriculare s-au desfășurat în conformitate cu planificarea acestora, tinând cont de calendarul evenimentelor cultural-educative.

 • Proiectul educațional județean „Șoaptele cărților”- 2021-2022– ISJ Neamț;(toate educatoarele)
 • Proiectul educațional județean „Gânduri de ecologist”- 2021-2022– ISJ Neamț;(toate educatoarele)
 • Proiectul Educațional de dezvoltare socio-emoțională ce se adresează copiilor cu CES, în colaborare cu Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”P. Neamt;(Gheorghiu /Teacu)
 • Proiect Educațional Local – Grădinița de vară – „Sărbătorim copilăria împreună!”, în parteneriat cu Șc. Gimnaziala Nr.11, Șc. Gimnazială „Daniela Cuciuc”, Centrul Educațional BUTTERFLY, P. Neamț;(Gheorghiu/Teacu/Damian)
 •  Proiect Educațional Județean pt Educație Ecologică, Work Shop&Activități practice „Nouă ne pasă!”, în parteneriat cu Șc. Gimnazială Nr.8 P. Neamt, Sc. Gimnazială „Emanuiel Rigler”, Comuna Ștefan cel Mare, Ocolul Silvic Gârcina și Agenția pentru Protecție a Mediului Neamț;(Gheorghiu /Teacu)
 • Proiect Educațional Județean, aprobat de ISJ Neamț, desfășurat în cadrul Proiectului Educațional Național „Să citim pentru mileniul III!”;(toate educatoarele)
 • Activitate “Ravasele toamnei”-in cadrul proiectului Toamna cea bogata, parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nr8 P.Neamt;
 • Proiect educațional ”HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ”-Nr 248/ 20.01.2023-activități în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.8, dedicate Unirii Principatelor Române- 24.01.2023 – 
 • Activitatea “Start in educatie” organizator Fundatia WORLD VISION- beneficiarii au fost 150 de copii din gradinita , primind ghiozdane utilate ;
 • Activități SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE– 14- 20 nov 2022- PROIECT ,,UNIȚI PRIN TOLERANȚĂ”/PROIECT “ SERA DIN GRADINITA”;
 • Ziua Nationala a lecturii sarbatorita prin activitati specific in compania unui invitat de la Biblioteca Judeteana G.T.Chirileanu;
 • Proiectului educațional județean ”AVENTURI ÎN LUMEA ȘTIINȚEI”, CAEJ- poziția 21
 • Implementarea Programului național educațional de educație pentru valori JOC, RESPECT ȘI BUCURIE ;
 • Proiectul National ECOGRADINITA;
 • Proiectul “Sa ocrotim viata”cu atelie
 • Proiectul National “Sa citim pentru mileniul 3”
 • re pentru copii, partener Asociatia Hara-Centrul de Excelenta in Educatie Nonformala, dezvoltare personala si formare profesionala;
 • Proiectul Judetean “Fereasta catre suflete”- organizator ISJ Neamt-august 2023
 • Organizat serbări, programe filmate, activități distractive ( părinți-copii-animator în mediu outdoor) ”În așteptarea lui Moș Crăciun”, ”Un mesaj de ziua mamei” ”1 Iunie”
 • Concurs Național Superpiticot- Asociația pentru Tineret Olimp- Educație Verde-Studiul plantelor de sezon;
 • Organizare/ participare Concurs Național Interdisciplinar pentru preșcolari ”Super Piticot”- Asociația pentru Tineret Olimp, noiembrie 2022;
 • Concurs Național de creație ”Educrates- Bucuria zăpezii„ și Concursul Național de creație ”Educrates- Minunile primăverii”- 2022-2023- Editura Edu- 
 • Concurs județean- Proiect educațional județean ”S.O.S. PLÂNGE PĂMÂNTUL”,- Școala Gimnazială Nr 5 Piatra Neamț, CAEJ- poziția 48
 • Activitate extracurriculară ”BUCURIILE IERNII”- proiect cultural-artistic ”Originalitatea culturală în lumea copilăriei”- expoziție desene- Clubul Artis;
 • Concurs județean ”CĂLĂTOR PRIN ANOTIMPURI”, ediția 2022-2023, CAEJ- poziția 29- Școala Gimnazială Nr 3 Piatra Neamț și Asociația ”Veronica Filip”
 • Parteneriat cu Teatrul de papusi “Aschiuta”-Iasi;
 • Parteneriat cu AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULI”, jud Neamt;
 • Parteneriat cu Biserica “Cuvioasa Parascheva”-P.Neamt

V.  SIMPOZIOANE /CONFERINȚE/WORKSHOP-URI/CURSURI ȘI PROGRAME DE PERFECȚIONARE DIDACTICĂ

 • Cursul MATE (20 ore) – 26 Martie 2023(CERTIFICAT DE ABSOLVIRE MINISTERUL EDUCAȚIEI/PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ);
 • Seminarul de formare on-line “CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ”- 8 Mai 2023.
 • Proiect Educaţional „Coșul toamnei” – Noiembrie 2022;
 • Proiect Educaţional „Pace pentru Ucraina”, în cadrul Săptămânii Educației Globale – Noiembrie 2022;
 • Proiect Educaţional „1 DECEMBRIE – ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR”- 29 Noiembrie 2022;
 • Concursul Judeţean de Creație – Pictură, desen și colaje “ 1 Iunie – Culoarea copilăriei”, din cadrul Proiectului Educațional “La mulți ani, copilărie!” (CAEJ, poziția 18) – Mai 2023 (Diplome);
 • Concursul Judeţean de Cultură generală “Copiii de pretutindeni”, din cadrul Proiectului Educațional “La mulți ani, copilărie!” (CAEJ, poziția 18) – Mai 2023 (Diplome);
 • Parteneriat Educaţional  cu Asociația Culturală  Clubul de Copii ARTIS;
 • Parteneriat Educaţional cu EDITURA EDU.
 • ”Experimentul –modalitate practica de cunoaştere şi investigare a mediului înconjurător la vârsta preşcolară” – Aprilie 2023
 • “Strategii de prevenire a bullzingului în mediul şcolar” – Mai 2023
 • “Spune NU discriminarii!” – Mai 2023
 • Competența emoțională în mediul școlar incluziv și metode de dezvoltare a acesteia (24 ore), organizat de CCD NEAMȚ – perioada 21-26.01.2022
 • Integrarea copiilor cu deficiențe de învățare (24 ore), organizat de CCD NEAMȚ – perioada 27-30.01.2022
 • Formator național, la programul de formare profesională continuă a educatoarelor din 15 județe participante la Proiectul E.T.I.C – „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate”, organizat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava împreună cu Ministerul Educației (Cod SMIS 2014+: 128215 – POCU/446/6/22);(Simion Liliana)
 • Participare activă în cadrul Cercului Pedagogic Nr. 6, organizat în sem. I, la Școala Gimnazială Vaduri, G.P.N. Vaduri (tema „Modalități de utilizare a metodelor interactive de predare-învățare-evaluare în activitatea didactică față în față și online”, „Activitatea matematică – rigurozitate și/sau creativitate” și „Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2021-2022”) și în data de  3.05.2022 la Liceul Particular Nr. 1 Piatra Neamț, Grădinița Particulară (tema „Optimizarea dezvoltării socio-emoționale a preșcolarilor prin activitățile de învățare desfășurate în grădiniță” și „Strategii educaționale de succes pentru integrarea copiilor cu cerințe educative speciale”);(Simion Liliana)
 • „Școli în folosul comunității”, organizat de Fundația Noi Orizonturi pentru tineri și comunitate;(Asaftei Loredana)
 • „Educație la timpul prezent”, organizat de Asociația europeană a profesioniștilor din educație și EDUMI, coordinator Adela Rosetti; (Asaftei Loredana)
 • „Nu rămâne Nu” – Cum stabilești limite, fără să-ți fie teamă că nu o să te mai asculte copilul sau că ești un părinte rău, organizat de Urania Cremene; (Asaftei Loredana)
 • Educația la timpul prezent organizat de Asociația Europeană AE a profesioniștilor din educația EDUMI(Cozma Ana) 
 • Școli în folosul comunității organizat de Asociația „Noi Orizonturi pentru tineri si comunitate”; (Cozma Ana) 
 • Webinar practic: „Folosește tabla virtuală, interactivă Vloard de la clasă și la distanță”; (Cozma Ana)
 • Membru in echipa de proiect in cadrul Concursului judetean „Copiii, florile vietii?”- Concursul de DANS” (Păduraru Camelia)
 • Membră în echipa de proiect din cadrul Concursului judetean „Copiii, florile vietii”- “Periuța de argint”(Marin Andreea)